Generic placeholder image

„Szkolenia pracowników spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”

więcej...

Generic placeholder image

„Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych”

więcej...

Generic placeholder image

„Realizacja projektu B+R”

więcej...

Generic placeholder image

„Skanowanie geometrii kołnierza adhezyjnego przy obudowie przed procesem laminowania na łopacie LM58,7”

więcej...


„Szkolenia pracowników spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Generic placeholder image

„Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Generic placeholder image

Realizacja projektu B+R

B+R w ramach RPO WZ 2014-2020. Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R

Zapytanie ofertowe:
"Skanowanie geometrii i obudowy kołnierza w trakcie procesu laminowania na łopacie LM 58,7" (pobierz zapytanie)
Wyniki zapytania (pobierz)
(dodano:01.06.2016)

Generic placeholder image

„Skanowanie geometrii kołnierza adhezyjnego przy obudowie przed procesem laminowania na łopacie LM58,7”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014-2020
Działanie 1.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1 - Małe projekty B+R"

Generic placeholder image